Tryb ciemny
  • Poniedziałek, 24 Czerwiec 2024
Bayer propulse Bayer Propulse
Inspektorzy WIORiN pobierają próby bulw ziemniaków

Inspektorzy WIORiN pobierają próby bulw ziemniaków

Inspektorzy WIORiN we Wrocławiu rozpoczęli sezon pobierania prób bulw ziemniaków na obecność bakterii Clavibacter sepedonicus i Ralstonia solanaceraum. Próby bulw pobierane są zarówno w dużych specjalistycznych gospodarstwach, jak i w gospodarstwach o mniejszym areale.

 

Zgodnie z aktualnymi przepisami pobieranie prób bulw ziemniaków do badań laboratoryjnych odbywa się z partii bulw po zbiorach lub z  rosnących roślin ziemniaka, możliwie jak najpóźniej między zaschnięciem łętów a zbiorem. Metody wykrywania i identyfikacji bakterii są takie same we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i zostały określone w rozporządzeniach wykonawczych Komisji (EU) ustanawiających środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Ralstonia solanacearum (rozporządzenie Komisji 2022/1193) i Clavibacter sepedonicus (rozporządzenie Komisji 2022/1194). Ww. bakterie są szczególnie trudne do stwierdzenia na plantacjach (ich objawy rzadko występują na roślinach), gdyż mają zdolność przeżywania w formie utajonej, nie wywołując widocznych objawów chorobowych.

 

Czynności pobierania prób przeprowadzone są przez inspektorów  przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa fitosanitarnego, w sposób gwarantujący zachowanie tożsamości prób i zabezpieczający próby przed możliwością ich zamieszania i wtórnego zakażenia. Sprzęt wykorzystywany przy pobieraniu prób jest czysty i odkażony, a opakowania stosowane do pakowania prób bulw ziemniaków są nowe i gwarantują właściwy stan fizjologiczny bulw przekazywanych do badań laboratoryjnych.

 

Podczas pobierania prób inspektorzy upowszechniają wśród podmiotów informacje o ww. bakteriach i zagrożeniach związanych z ich ewentualnym wystąpieniem, kładąc szczególny nacisk na działania zapewniające odpowiednie warunki bezpieczeństwa fitosanitarnego na wszystkich etapach produkcji.

 

źródło i foto: PIORiN.gov.pl

Corteva