Tryb ciemny
  • Sobota, 09 Grudzień 2023
Dolistne nawożenie ziemniaka

Dolistne nawożenie ziemniaka

dr inż. Cezary Trawczyński, IHAR-PIB Oddział Jadwisin

W okresie wegetacji roślin niekorzystny układ czynników pogodowych może wywoływać określone trudności w pobieraniu składników z gleby, co uzasadnia uzupełnienie ich poprzez aplikację dolistną. Do najbardziej efektywnych plonotwórczo stosowanych dolistnie składników makroelementowych zalicza się azot, magnez i potas, a spośród mikroelementów rośliny ziemniaka wykazują wysoką wrażliwość na niedostatek manganu i cynku, a ostatnio również boru. Warunki sprzyjające stosowaniu składników dolistnie występują w dość długim przedziale czasowym, od czerwca (zwierania roślin w międzyrzędziach) nawet do sierpnia (formowania jagód na roślinach). Dolistne dokarmianie zaleca się wykonywać 2–4 razy w okresie wegetacji, najlepiej w dni pochmurne, przy temperaturze około 15oC i względnie wysokiej wilgotności powietrza. W przypadku dolistnego dokarmiania azotem najlepiej do tego celu wykorzystać 5–6% roztwór mocznika. Dolistne stosowanie magnezu najlepiej wykonać w formie siarczanu magnezu, 2-krotnie do fazy kwitnienia w formie siedmiowodnego siarczanu o stężeniu 5% lub w formie jednowodnego siarczanu o stężeniu 2–3%. Do dolistnego dokarmiania potasem roślin ziemniaka wykorzystać można 4–6% roztwór siarczan potasu. W stosunku do mikroelementów zastosować można oferowane w szerokim asortymencie nawozy dolistne jedno- lub wieloskładnikowe najlepiej w formie chelatów. Rozwiązaniem w zakresie dolistnego dokarmiania może być też stosowanie nawozów wytwarzanych w innowacyjnych proekologicznych technologiach, np. nanotechnologii (zmielonych na pył skał wapiennych różnego pochodzenia), hydrolizy enzymatycznej (pozyskiwanych z białek roślinnych i zwierzęcych aminokwasów przy wykorzystaniu naturalnych enzymów), ekstrakcji różnego pochodzenia alg morskich czy zastosowania preparatów na bazie skał organicznych zawierających substancje humusowe. Na ogół są to produkty, które łączą w działaniu funkcje odżywcze, zawierają makro- i mikroelementy oraz biostymulujące, z zawartością substancji bioaktywnych, które przyczyniają się do uodparniania roślin na stresy środowiskowe.

Dodaj komentarz / Odpowiedź